daudzdzīvokļu nama rekonstrukcija Jūrmalā, Ražas ielā

tehniskais projekts, 2008.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitektūras students: Raivis Liepiņš
arhitekti-tehniķi: Diāna Bērziņa, Gatis Prīsis