rindu mājas Garkalnē, Radio ielā

mets, 2006.

arhitekts: Oskars Salputra