rindu mājas Rīgā, Saules ielā

mets, 2006.

arhitekts: Oskars Salputra