administratīvas ēkas un veikala rekonstrukcija Salacgrīvā, Vidzemes ielā

skiču projekts, 2009.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitekts-tehniķis: Diāna Bērziņa
arhitektūras students: Raivis Liepiņš