autoosta Cēsīs, Raiņa ielā

mets, 2008.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitekti-tehniķi: Ksenija Semjonova, Diāna Bērziņa