daudzfunkcionāla kompleksa rekonstrukcija Cēsīs, Lenču ielā

tehniskais projekts, 2008.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitekts-tehniķis: Ksenija Semjonova