lauku tūrisma komplekss Cēsu raj., Raiskumā

mets, 2008.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitekts-tehniķis: Diāna Bērziņa
arhitektūras students: Raivis Liepiņš