sabiedriskā kompleksa rekonstrukcija Klapkalnciemā

mets, 2006.

arhitekts: Oskars Salputra