t/c Alfa Living Rīgā, Brīvības gatvē

skiču projekts, 2009.

arhitekts: Rolands Bruzgulis
arhitekti-tehniķi: Salvis Stafeckis, Diāna Bērziņa, Gatis Prīsis, Rihards Millersmets, 2008.

arhitekts: Rolands Bruzgulis