t/c Dole rekonstrukcija Rīgā, Maskavas ielā

mets, 2009.

arhitekts: Rolands Bruzgulis
arhitektūras students: Raivis Liepiņš