viesnīca Jūrmalā, Bulduros

mets, 2007.

arhitekts: Oskars Salputra