savrupmāja Garkalnē, Radio ielā

tehniskais projekts, 2006.

arhitekts: Oskars Salputra
arhitekts-tehniķis: Salvis Stafeckis