savrupmāja Jūrmalā, Apes ielā

tehniskais projekts, 2004.

arhitekts: Rolands Bruzgulis 
arhitektūras students: Jānis Skanis
arhitekts-tehniķis: Salvis Stafeckis