savrupmāja Rīgā, Dikļu ielā

tehniskais projekts, 2005.

arhitekts: Oskars Salputra