savrupmaja Rīgā, Raudas ielā

tehniskais projekts, 2005.
 
arhitekts: Oskars Salputra