savrupmāja Salaspilī, Gobas ielā

mets, 2004.

arhitekts: Rolands Bruzgulis